تبلیغات
همراهان - تحلیل عملكرد جناحهای سیاسی گلستان در آستانه دو انتخابات

ائتلافهای رسمی و محفلی

روزنامه گلشن مهر – 22/7/85

ابوذر پورادیب: در نظامهای مردم سالار انتخابات نماد رجوع به آرای مردم است. در این نظامها قدرت بر پایه آرای مردم در اختیار دولتمردان قرار می گیرد و با رای و نظر مردم نیز پس از پایان دوره از آنها تحویل گرفته می شود.

در این نظامها آرای مردم تعیین كننده نوع حكومت مورد نظر آنهاست. حاكمیت توان مقابله با رای مردم را ندارد و فقط براساس آنچه كه مردم می خواهند عمل می كند.

مردم ایران نمونه این نوع تعیین سرنوشت را سال 1357 با تغییر رژیم شاهنشاهی تجربه كردند. در این رژیم دخالت مردم در تعیین سرنوشتشان فقط به انتخابات مجلس شورای ملی خلاصه می شد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران انتخاباتهای مختلفی در كشور برگزار شد به گونه ای كه هر سال شاهد برگزاری یك انتخابات هستیم.

ایرانیان یكبار دیگر در روزهای پایانی فصل پاییز با برگزاری دو انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری و سومین دوره شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر، گرمی و نشاط برگزاری این انتخابات را جایگزین سرمای پاییز می كنند.

براین اساس گروههای سیاسی فعالیتهای خود را از ماهها قبل با برگزاری جلسات مختلف حزبی و جناحی آغاز كردند تا بتوانند با برنامه ریزی صحیح كرسیهای این دو نهاد انتخابی را به دست آورند.

انتخابات مجلس خبرگان رهبری از دو منظر متفاوت برای اصلاح طلبان و اصولگرایان مهم است. اصولگرایان می كوشند تا با كسب كرسیهای این مجلس، گام چهارم را با موفقیت بردارند تا بدین ترتیب برای اولین بار در ایران حاكمیت كاملا یكپارچه شكل گیرد. آنها البته از مدتها قبل، پس از پیروزی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، وعده تحقق این هدف را به هواداران خود داده بودند و به همین دلیل همه سعی و تلاش خود را برآن داشته اند تا بتوانند با موفقیت از خان چهارم حاكمیت عبور كنند.

اصلاح طلبان، اما متفاوت از اصولگرایان می كوشند تا با معرفی چهره های مردمی و حمایت از نامزدی نمایندگان فعلی، ضمن ممانعت از حضور افراد مورد حمایت جناح مقابل، پایگاه خود را در این مجلس حفظ كنند.

شاید بتوان هدف اصلی اصلاح طلبان در رقابتهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری را حفظ تركیب موجود دانست. چراكه صلاحیت نامزدهای مورد تایید امام (ره) و رهبری (نمایندگان فعلی مجلس خبرگان) بدون بررسی، تایید می شود.

بنابراین اصلاح طلبان با این دیدگاه كه چهره های جدید برای ورود به مجلس خبرگان با فیلتر احتمالی شورای نگهبان مواجه خواهند شد تمام تلاش خود را براین داشته اند تا نیروهای فعلی خود را در مجلس حفظ كنند.

آنچه مسلم است اصولگرایان و اصلاح طلبان ائتلاف گسترده را تنها راه پیروزی در انتخابات می دانند. اصولگرایان از این رو به ائتلاف می نگرند كه پیروزی در سه انتخابات پیشین را مرهون وفاق جمعی خود می دانند و برهمین اساس اعلام داشته اند از لیست "جامعه روحانیت مبارز" و "جامعه مدرسین حوزه علمیه قم" در انتخابات آتی خبرگان حمایت می كنند.

اصلاح طلبان كه هدف اصلی خود را جلوگیری از یكدست شدن كامل حاكمیت می دانند از تجربه تلخ اما گرانبهای انتخاباتهای شورها، مجلس هفتم و به خصوص ریاست جمهوری نهم استفاده كرده و برای نیل به این مقصود حمایت از لیست انتخاباتی "مجمع روحانیون مبارز" و "مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم" را در دستور كار خود قرار داده اند. چراكه می دانند شكاف در اردوگاه آنها بیش از هر چیز به نفع اصولگرایان تمام می شود.

در گلستان نیز گروههای سیاسی استان با برگزاری جلسات مختلف به بررسی شرایط دو انتخابات و راهكارهای پیروزی در این عرصه پرداختند.

بدون تردید جناحهای سیاسی گلستان در دوره های مختلف مجلس خبرگان رهبری راحت تر و آسانتر از سایر انتخاباتها به وفاق رسیده اند. چراكه هر یك از جناحها فقط یك نامزد دارند كه مورد حمایت آنها هستند.

اصلاح طلبان در دوره های گذشته از نامزدی آیت ا... "سیدكاظم نورمفیدی"، نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان" حمایت كردند و اصولگرایان نیز با حمایت از نامزدی آیت ا... "سیدحبیب ا... طاهری گرگانی" یكی از دو كرسی مجلس خبرگان رهبری را در حوزه انتخابیه استان گلستان به خود اختصاص دادند و در انتخابات پیش رو نیز به همین طریق عمل خواهند كرد.
بنابراین احزاب استان برای رسیدن به وفاق در انتخابات مجلس خبرگان رهبری با سایر احزاب جناح خود همدل، هم رای و هم نظر هستند.

آنچه فعالیت گروههای سیاسی استان را برای رسیدن به ائتلاف سخت و مشكل می كند، انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر ست.

بدون شك هر حزبی از هر جناحی تمایل دارد تا اكثریت كرسیهای شوراها را به خود اختصاص دهد و چون رسیدن به این خواسته در شهرستانها راحت تر است، احزاب گلستان نیز برای به دست آوردن این كرسیها بی تمایل نیستند. به خصوص اینكه بافت قومیتی استان گلستان می تواند آنها را در رسیدن به این خواسته یاری رساند.

اما اصلاح طلبان گلستان تاكنون به طور بی سابقه ای از وزن كشی و سهم خواهی در انتخابات شوراها صرفنظر كرده و استراتژی خود را در این انتخابات كمك به امر ائتلاف عنوان كردند.

مهمترین عاملی كه اصلاح طلبان را برای رسیدن به ائتلاف یكپارچه مصمم كرده حاكیمت یكپارچه اصولگرایان است.  آنها با هدف ورود نیروهای مردمی و در عین حال كارآمد می كوشند تا بار دیگر خاطره خوش حضور در این نهاد انتخابی را در اذهان تكرار كنند.

شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر میراث ماندگار دولتهای هاشمی رفسنجانی و خاتمی هستند. در اواخر دولت هاشمی زمینه برگزاری انتخابات شوراها در كشور فراهم شد، اما از آنجاییكه عمر دولت سازندگی رو به پایان بود و امكان برگزاری انتخابات شوراها فراهم نبود، با پیشنهاد وزارت كشور دولت سازندگی و موافقت هاشمی رفسنجانی، برگزاری این انتخابات به دولت خاتمی واگذار شد.

از جبهه اصولگرایان نیز خبر می رسد فعالان این جناح تاكنون برای رسیدن به ائتلاف در انتخابات شوراها اقدام عملی به صورت رسمی انجام نداده اند.

برخی از سران این جناح جلساتی را به صورت محفلی برگزار كرده اند كه مورد اعتراض برخی از چهره های شاخص اصولگرا قرار گرفته است.

عامل اصلی به وحدت نرسیدن اصولگرایان گلستان به یكی از نمایندگان این جناح در استان نسبت داده شده است.  گفته می شود، اقدامات این نماینده در جهت رخنه در صف اصولگرایان است و می كوشد تا برای جلوگیری از میدانداری سایر هم اردوگاهیهای خود در انتخاباتهای آتی مجلس شورای اسلامی، مانع رشد و پیشرفت آنها شود.

براساس شنیده ها بعضی از طیفهای اصولگرای استان به دلیل جانبداری این فرد به قیمت حذف نیروهای این جناح در گرگان، به قدرت رسیده اند به گونه ای كه حتی یكی از نیروهای اصولگرای گرگانی برای تصدی پست مدیركلی انتخاب نشده اند.

***

همانگونه كه در بالا آمد ائتلاف اصولگرایان و اصلاح طلبان گلستان در انتخابات مجلس خبرگان قطعی است و هر جناح تمام توان خود را برای راهیابی نامزد مورد حمایت به این مجلس صرف می كند.

اما انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر همچون سالهای گذشته محل مناقشه می باشد. وجه مشترك اصولگرایان و اصلاح طلبان در این انتخابات تاثیرپذیری از فضای جامعه پس از سوم تیر است.

اصلاح طلبان گلستان درصدد هستند تا با ایجاد انسجام، تجدید نیرو و سازماندهی نیروها، دوباره به اریكه قدرت بازگردند. در حالی كه اصولگرایان پس از رسیدن به قدرت انسجام خود را از دست داده اند و به ائتلافهای محفلی روی آورده اند.

اكنون این سئوالات مطرح می شود: آیا اصلاح طلبان انسجام فعلی خود را تا هنگام ارائه لیست نهایی حفظ می كنند؟ یا اینكه ائئلاف این دوره نیز همانند دوره های گذشته سطحی و زیرپوستی است؟ و دیگر آنگه اگر هم ائتلاف رسمی اصلاح طلبان شكل گیرد مردم در روز بیست و چهارم آذر به كدام ائتلاف پاسخ مثبت خواهند داد؟ ائتلاف رسمی اصلاح طلبان؟ یا محفلی اصولگرایان؟ پاسخ به این سئوالات نیازمند گذشت زمان است.


Steve
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:06 ب.ظ
I've been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of house .

Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this
site. Reading this info So i am glad to convey
that I have an incredibly just right uncanny feeling I found out just what I needed.
I most no doubt will make certain to do not disregard this website and provides
it a glance on a constant basis.
plaza.rakuten.co.jp
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:25 ق.ظ
Why users still make use of to read news papers when in this technological world everything
is presented on net?
How much does it cost to lengthen your legs?
شنبه 14 مرداد 1396 11:33 ب.ظ
Can you tell us more about this? I'd want to find out more details.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر